Городянам

Назад

Звернення громадян

Відповідно до ст. 40 Конституції України: усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Фахівці відділу звернень громадян управління з адміністративних питань і звернень щодня здійснюють прийом письмових звернень, адресованих міському голові та його заступникам відповідно до Закону України «Про звернення громадян», а також надають необхідну інформацію і консультацію за тел.47-43- 62 з понеділка по четвер з 8.00 до 17.00, в п'ятницю з 8.00 до 16.00, перерва з 12.00 до 12.48, вихідні дні - субота, неділя.

Звернення можливо надіслати поштою, подати особисто до відділу звернень громадян або на особистому прийомі - посадовій особі, що веде прийом, згідно з графіком, затвердженим міським головою.

Письмове звернення повинно бути оформлено відповідно до вимог ст.5 Закону України «Про звернення громадян», а саме: звернення адресується керівнику органу місцевого самоврядування, в зверненні має бути зазначено дані заявника: прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано із зазначенням дати.

Будьласка вказуйте всю необхідну інформацію  - це дасть можливість максимально швидко та ефективно опрацювати звернення. 

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, згідно зі ст. 8 Закону України «Про звернення громадян», повертаються заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніше, ніж через 10 днів з дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.

Звернення розглядаються і вирішуються у строки, встановлені ст.20 Закону України «Про звернення громадян», тобто не більше 30 днів з дня їх надходження, а для звернень, які потребують додаткового вивчення, перевірок, тощо - не більше 45 днів з дня їх надходження. Після чого заявникам надсилається письмова відповідь. Якщо звернення колективне, то відповідь направляється на адресу першої особи, зазначеної в заяві, якщо в зверненні не викладено іншого прохання.

 • Скарги на рішення підприємств і організацій, які не відносяться до комунальної власності та дії їх посадових осіб.
 • Скарги на рішення територіальних органів державної виконавчої влади та вищих державних органів.
 • Спори про відмову в прийомі на роботу на підприємство, в організацію.
 • Трудові спори за заявами працівників про поновлення на роботі, незалежно від підстав припинення трудового договору, про відмову в прийомі на роботу, зміну дати і формулювання причини звільнення, оплату за час вимушеного прогулу або виконання нижчеоплачуваної роботи.
 • Питання про виплату заробітної плати, регресних сум та сум, належних працівникові при звільненні з роботи. Спори працівників з підприємствами-боржниками щодо погашення заборгованостей, що випливають із трудових відносин.
 • Майнові спори, пов'язані з земельними відносинами (включаючи спори про відшкодування збитків і визначення їх розмірів).
 • Спори між громадянами, яким належать житловий будинок, господарські будівлі та споруди, а також земельна ділянка на праві спільної власності, що стосуються порядку використання та розпорядження земельною ділянкою.
 • Спори між громадянами з приводу суміжного користування земельними ділянками, що належать їм на підставі державного акту про право власності.
 • Питання про поділ спадкового майна у разі недосягнення згоди сторін.
 • Оскарження нотаріальних дій або відмови в їх вчиненні.
 • Скарга на неправомірні дії органів суду, прокуратури та внутрішніх справ.
 • Скарги на яке не виконано судових рішень.
 • Перелік нормативних актів, повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування и порядку оскарження, прийняття ними рішень, які використовують під час розгляду звернення та підготовки відповідей заявника в розрізі основних вопросам, що порушуються громадянами.
 • Конституція України

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/конституція%20україни

 • Закон України "Про звернення громадян"

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/про%20звернення%20громадян

 • Указ Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування"

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/109/2008

 • Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 № 348 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 року № 26)

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/348-97-п

 • Методика оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.09 № 630

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/630-2009-п

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 858 «Про затвердження Класифікатора звернень громадян»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/858-2008-п

 • Розпорядження міського голови «Про вдосконалення організації розгляду звернень громадян та особистого прийому громадян керівниками Маріупольської міської ради та її виконавчих органів» від 12.09.2016 №457р.

 

Керівник

Дні та час прийому

Місце прийому

БОЙЧЕНКО

Вадим Сергійович  міський голова

2,4 вівторок місяця

(тільки за попереднім записом)

з 12.00 до 15.00

Громадська приймальня

(б-р Б. Хмельницького, 24а)

 

МАХСМА

Степан Григорович секретар міської ради

1-ий вівторок місяця

з 9.00 до 12.00

Громадська приймальня

(б-р Б. Хмельницького, 24а)

 

За окремим графіком за погодженням з КСН

У комітетах самоорганізації населення

Один раз на місяць у лютому, травні, серпні та листопаді

Гаряча лінія

ГОЛТВЕНКО

Олександр Валерійович

перший заступник міського голови

3-ій вівторок місяця

з 13.00 до 16.00

Громадська приймальня

(б-р Б. Хмельницького, 24а)

За окремим графіком за погодженням з КСН

У комітетах самоорганізації населення

Один раз на місяць у січні, квітні, липні та жовтні

Гаряча лінія

КОГУТ

Михайло Михайлович заступник міського голови

2-га середа місяця

з 10.00 до 12.00

Районна адміністрація

(за окремим графіком)

4-та середа місяця

з 9.00 до 12.00

Громадська приймальня

(б-р Б. Хмельницького, 24а)

За окремим графіком за погодженням з КСН

У комітетах самоорганізації населення

Один раз на місяць у березні, червні, вересні та грудні

Гаряча лінія

СУХОВА

Ксенія Костянтинівна заступник міського голови

2-ий четвер місяця

з 9.00 до 12.00

Громадська приймальня

(б-р Б. Хмельницького, 24а)

4-а п’ятниця місяця

з 10.00 до 12.00

Районна адміністрація

(за окремим графіком)

За окремим графіком за погодженням з КСН

У комітетах самоорганізації населення

Один раз на місяць у лютому, травні, серпні та листопаді

Гаряча лінія

КОЧУРІН

Олександр Олександрович

заступник міського голови

3-ий четвер місяця

з 9.00 до 12.00

Громадська приймальня

(б-р Б. Хмельницького, 24а)

1-а п’ятниця місяця

З 10.00 до 12.00

Районна адміністрація

(за окремим графіком)

За окремим графіком за погодженням з КСН

У комітетах самоорганізації населення

ХОТНЯНСЬКИЙ Ярослав Сергійович

3-я п’ятниця місяця

з 9.00 до 12.00

Громадська приймальня

(б-р Б. Хмельницького, 24а)

2-а п’ятниця місяця

з 10.00 до 12.00

Районна адміністрація

(за окремим графіком)

За окремим графіком за погодженням з КСН

У комітетах самоорганізації населення

В разі необхідності додаткової інформації щодо проведення особистих прийомів або гарячих ліній керівниками міської ради Ви можете звернутися до відділу звернень громадян управління з адміністративних питань і звернень за адресою: вул. Архітектора Нільсена, 26, каб. 3 або за телефонами 47-43-62, 33-45-57.

Посада

П.І.Б. керівника

Дні прийому

Час прийому

Місце прийому, телефон

ДЕПАРТАМЕНТИ

Директор департаменту міського майна

Добровольський Олександр Олександрович

кожен понеділок

14:00 – 17:00

пр. Металургів, б.25

т. 33-62-67

Директор юридичного департаменту

Пасько Максим Іванович

кожен понеділок

14:00 – 17:00

вул. Митрополитська, 39

т. 096-07-15-220

Директор департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури

Бабек Ігор Георгійович

кожен вівторок

15:00 — 17:00

вул. Митрополитська, 5

т. 40-47-22

Директор департаменту транспорту та зв’язку

Клат Василь Іванович

кожен понеділок

14:00 – 17:00

вул. Миколаївська, 92

т. 096-068-80-14

Директор департаменту з питань економіки

Бодягін Євген Євгенович

кожен понеділок

14:00 – 17:00

вул. Архітектора Нільсена, 26/2, к.81, т. 47-43-91

Департамент освіти

Братчикова Тетяна Іванівна   

кожен понеділок

14:00 – 17:00

пр. Миру, 79, к.1

т. 33-30-44    33-65-90

Департамент культурно – суспільного розвитку

Гринько Оксана Олександрівна

кожен понеділок

14:00 – 17:00

вул. Георгіївська, 47

т. 40-98-47

Департамент соціального захисту населення

Ремпель Андрій Володимирович

кожен понеділок

14:00 – 17:00

вул. Архітектора Нільсена, 26, к.24

ВІДДІЛИ ТА УПРАВЛІННЯ

Начальник управління охорони здоров'я

Данилков Сергій Олександрович

кожен понеділок

14:00 – 17:00

вул. Троїцька, 46а, к.50

Начальник управління земельних відносин

Тітов Дмитро Викторович

кожен понеділок

14:00 – 17:00

вул. Миколаївська, 7/17

т. 098-081-91-22

Начальник управління екології та енергоменеджменту

Мнацаканян

Ваагн Григорович

кожен понеділок

14:00 – 17:00

вул. Пушкіна, 96, к.1

т. 33-63-60

Начальник служби у справах дітей

Прунчак

Людмила Миколаївна

кожен понеділок

14:00 – 17:00

вул. Георгіївська, 30а, к.2-7

т. 33-11-11

Начальник головного управління містобудування та архітектури

Каверін

Олександр Аркадійович

кожен понеділок

14:00 – 17:00

вул. Бахчиванджи, 4, к.11

т. 33-34-48

Начальник інспекції міської ради з благоустрою

Марчук

Сергій Олексійович

кожен понеділок

14:00 – 17:00

вул. Архітектора Нільсена, д.62

т. 52-98-79

Начальник центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Астаніна

Надія Миколаївна 

кожен понеділок

14:00 – 17:00

пер. Ризький, 40

т. 24-71-51

Начальник управління фізичної культури та спорту

Казанцев Олексій Юрійович

кожен понеділок

14:00 – 17:00

вул. Архітектора Нільсена, д.35а

т. 33-24-38

Начальник архівного відділу

Калашникова

Тетяна Валентинівна

кожен понеділок

14:00 – 17:00

б-р Хмельницького, 24а

т. 33-13-65

Посада

П.І.Б. керівника

Дні прийому

Час прийому

Місце прийому, телефон

Директор ККП «Маріупольтепломережа»

Колібаба Олексій Вікторович

понеділок

4-а субота

13:00 — 16:00

09:00 — 11:00

вул. Гризодубова, 1, к.5

т. 52-68-44

Начальник КП «МПУ ВКГ»

Ізюмов Геннадій Іванович

понеділок

14:00 — 15:00

вул. Соборна, 7 т. 33-62-87

Директор підприємства електричних мереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло»

Приліпін

Сергій Вікторович

вівторок

4-а субота

14:00 — 16:00

09:00 — 11:00

вул. Гайдара, 18

т. 34-10-89

Директор КП «Коммунальник»

Антоненко

Володимир Васильович

понеділок

12:00 — 16:00

вул. Червонофлотська, 167

т. 51-11-36

Директор КП «Зеленого будівництва»

Шульга

Олександр Григорович

понеділок

10:00 — 14:00

вул. Зелінського, 87

т. 34-51-93

Начальника КП «Міське управління капітального будівництва»

Шейченко Галина Валентинівна

1,3 понеділок

2,4,5 понеділок

10:00 — 14:00

14:00 — 18:00

вул. Купріна, 23а, к.3

т. 51-18-84

Посада

П.І.Б. керівника

Дні прийому

Час прийому

Місце прийому, телефон

Голова Кальміуської районної адміністрації

Царьок

Олександр Володимирович

 

1-й понеділок

1-а п’ятниця

2-й вівторок

2-а п’ятниця

3-й понеділок

3-я п’ятниця

4-й вівторок

4-а п’ятниця

11:00 — 12:00

10:00 — 12:00

15:00 — 17:00

10:00 — 12:00

16:00 — 18:00

10:00 — 12:00

15:00 — 17:00

10:00 — 12:00

пр. Металургів, 129, к.403

т. 47-60-87

Голова Центральної района адміністрації

Петров

Володимир

Владиславович

1,3 понеділок

2,4,5 понеділок

10:00 — 14:00

14:00 — 17:00

пр. Миру, б.29б,

т. 33-45-39

Голова Приморської районна адміністрації

Семеніхін

Геннадій Володимирович

1-й понеділок

3-й понеділок

2,4 четвер

11:00 — 12:00

16:00 — 18:00

16:00 — 17:00

пр. А. Луніна, 89, к.212

т. 37-12-81

Голова Лівобережної районна адміністрації

Очеретін

Віктор Миколайович

1,3,4,5 понеділок

2-й понеділок

1,3,4,5 четвер

2-й четвер

13:00 — 14:00

16:00 — 18:00

16:00 — 18:00

11:00 — 12:00

пр. Перемоги, 16, к.117

т. 22-21-89

Зразок звернення

зразок звернення (docx, 5.5 KB)