Прозоре місто

Назад

Порядок отримання публічної інформації

Закон України «Про доступ до публічної інформації» та Указ Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Надання публічної інформації виконавчим комітетом Маріупольської міської ради здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Запит на інформацію адресується фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, по телефону.

Запит на інформацію подається у довільній формі.

  • Прізвище, ім’я, по-батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);
  • Загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
  • Підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
  • Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від юридичної особи в письмовому вигляді;
  • Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від об’єднання громадян без статусу юридичної особи в письмовому вигляді;
  • Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від фізичної особи в письмовому вигляді.
  • В усній або письмовій формі: на адресу міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконкому – до відділу діловодства та протоколу управління з адміністративних питань і звернень міської ради (вул. Митрополитська, 39); на адресу керівників структурних підрозділів міської ради – до безпосередніх місць дислокації даних підрозділів.
  • Електронною поштою: інформаційні запити, адресовані міському голові, секретарю міської ради, заступникам міського голови, керуючому справами виконкому – на адресу електронної пошти mar.v@dn.gov.ua; інформаційні запити, адресовані керівникам структурних підрозділів надсилаються на офіційні електронні адреси цих підрозділів.

Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання відповіді.

У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник структурного підрозділу, який організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

Запити на інформацію, що надійшли на адресу міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконкому реєструються у відділі діловодства та протоколу управління з адміністративних питань і звернень. Запити на інформацію, що надійшли на адресу керівників структурних підрозділів міської ради реєструються у цих підрозділах.

На вимогу запитувача під час реєстрації запиту на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток реєстраційного штампа із зазначенням дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання.

У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Форма для подання інформаційного запиту від фізичних осіб

Форма для подання інформаційного запиту від юридичних осіб

Форма для подання інформаційного запиту від об’єднань громадян