Городянам

Назад

Порядок оформлення пенсійних виплат для мешканців міста та внутрішньо-переміщених осіб

Строки звернення за призначенням пенсії

Заяву про призначення пенсії за віком застрахована особа може подавати не раніше, ніж за місяць до досягнення пенсійного віку. Згідно з Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій, затвердженого Постановою Правління ПФУ від 25.11.2005 р. № 22-1, (надалі – Порядок) звернення за призначенням пенсії може здійснюватися в будь-який час після виникнення права на пенсію, але не раніше, ніж за місяць до досягнення пенсійного віку.

Куди звертатися за оформленням пенсії

Заява про призначення пенсії непрацюючим громадянам і членам їх сімей подається заявником особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, засвідченої нотаріально, безпосередньо до органу, що призначає пенсію, за місцем проживання (реєстрації), або законним представником відповідно до законодавства за місцем проживання (реєстрації) заявника.

Заява про призначення пенсії працюючим громадянам і членам їх сімей та про відстрочку часу її призначення відповідно до Закону подається працівником  до управління Пенсійного фонду України у районах, містах і районах у містах через уповноважену посадову особу підприємства, установи, організації.

За бажанням особи така заява може бути подана особисто за місцем проживання (реєстрації).

Перелік документів

Із заявою про призначення пенсії за віком подаються наступні документи:

 • паспорт заявника або інший документ, що підтверджує особу, місце проживання (реєстрації) і вік;
 • довідка податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера заявнику. За документ, що засвідчує відсутність у заявника ідентифікаційного номера для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні державні органи та мають відмітку у паспорті, береться копія сторінки паспорта з відміткою про те, що особа має право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера;
 • документи про стаж відповідно до пост. КМУ №637 від 12.08.1993.
 • документи, які підтверджують особливий статус заявника, а вразі звернення за первинним призначенням пенсії внутрішньо-переміщенної особи необхідно додання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи і довідки с фактичного місця проживання.

Пенсіонерам, які переселилися з Донецької та Луганської областей для подовження виплати пенсії за місцем фактичного перебування (проживання) пропонується:

 1. стати на облік як внутрішньо переміщена особа в управлінні соціального захисту населення за місцем перебування та отримати відповідну довідку;
 2. після отримання довідки для продовження виплати пенсії за новим місцем проживання, необхідно звернутися до управління Пенсійного фонду України, де пенсіонер фактично перебуває(проживає) та мати такі документи:
 • Паспорт (оригінал і копія);
 • Ідентифікаційний номер (оригінал і копія);
 • Пенсійне посвідчення(оригінал і копія);
 • Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (оригінал і копія);
 • Заява про перерахування пенсії на рахунок в АТ «Ощадбанк», відкритий на території Донецької області.

 Після подання заяви на поновлення (подовження) пенсії спеціалісти управління ПФУ складають та направляють до структурного підрозділу соціального захисту населення списки осіб, які звернулись за призначенням (відновленням) пенсій для розгляду на Комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.

Управління Пенсійного фонду України призначає (відновлює) пенсію тільки на підставі рішення Комісії.